دمو نمایشی ماژول نقشه سایت xml برای اپن کارت

دمو مدیریت ماژول نقشه سایت xml برای اپن کارت
دمو مدیریت
نام کاربری و رمز ورود برای مشاهده مدیریت : demo / demo